شارژ کنترلر سیستمهای خورشیدی solar charge controller

 

شارژکنترلر PWM سیستمهای خورشیدی


این محصول قابلیت تشخیص ولتاژ کاری 12 و 24 را به صورت خودکار دارد. همچنین باتری ها را با استفاده از مدولاسیون عرض پالس (PWM) شارژ می کند که این روش باعث افزایش طول عمر مفید باتری می گردد. حفاظتهای موجود روی دستگاه شامل شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد و اتصال کوتاه است.

دانلود کاتالوگ1