پنل های فتوولتائیک پربازده یا کم بازده ؟


همواره برای بسیاری از متقاضیان سیستم های برق خورشیدی این سوال مطرح است که آیا از پنل های پربازده گران قیمت استفاده کنند یا از پنل های کم بازده ارزان تر ؟

بازده یک پنل فتوولتائیک عبارت است از میزان انرژی خروجی پنل (همان توان نامی پنل ) نسبت به انرژی ورودی پنل (انرژی دریافتی از خورشید ) . بنابراین یک پنل فتوولتائیک دارای بازده ۱۵ درصد صرفا قادر است ۱۵ درصد از انرژی دریافت شده از طرف خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کند . واضح است که تفاوت پنل های پربازده و کم بازده صرفا به اندازه پنل ختم می شود . به طور مثال یک پنل فتوولتائیک دارای بازده ۱۵ درصد در مقایسه با یک پنل فتوولتائیک با توان مشابه و بازده ۳۰ درصد دارای اندازه دوبرابری می باشد .
در مواقعی که سطح محدودی از فضا برای نصب پنل در دسترس باشد ، جهت نصب حداکثر ظرفیت ممکن سیستم خورشیدی ، از پنل های پربازده استفاده می شود . اما چنانچه قصد نصب یک سیستم برق فتوولتائیک برای منزل مسکونی خود دارید و برای این منظور فضای کافی در دسترس است ، هرگز بودجه خود را صرف تهیه پنل های پربازده نکنید .